I Kulturen i siffror presenterar Myndigheten för kulturanalys figurer och tabeller som ger en inblick i några kulturområden i Sverige idag och över tid. Rapporten innehåller beskrivande statistik om musik, läsning, museer, bibliotek, biografer, kulturmiljö och om utbildning och sysselsättning i kultursektorn.

Av rapporten framgår bland annat att:

  • Läsning minskar bland regelbundna läsare i åldersgruppen 25-34 år. I synnerhet bland kvinnor, där bokläsande har minskat med tio procentenheter mellan 2008-2009 och 2014-2015.
  • Kvinnor i åldersgruppen 55-74 år är de mest frekventa läsarna. 55 procent i denna åldersgrupp läste minst en gång i veckan.
  • Antalet lästa eller lyssnade böcker via digitala abonnemangstjänster har ökat markant mellan åren 2014-2015.
  • Antalet biografer och biografplatser har minskat sedan 2005.
  • Antalet biobesök är relativt konstant sedan 2001. År 2016 gjordes knappt 18 miljoner biobesök.
  • Folkbiblioteken har minskat i antal, från 1 539 år 1995 till 1 145 år 2015.
  • Utlåning av fysiska böcker minskar kontinuerligt mellan åren 1996-2015.
  • Av arbetskraften i stort är fyra procent sysselsatta inom kultursektorn.

– Syftet med rapporten är att på ett enkelt sätt visa upp beskrivande statistik inom några utvalda kulturområden. Vår förhoppning är att rapporten kan ge en snabb överblick av utvecklingen inom dessa kulturområden, säger Emma Bergmark, statistikansvarig på Myndigheten för kulturanalys.

Rapporten bygger på statistik från olika källor; Myndigheten för kulturanalys, SCB, Eurostat, Nordicom, Kungliga biblioteket, Svenska Filminstitutet samt från branschorganisationer inom musik och litteratur. Kulturen i siffror kan laddas ner här.