Storstadsbor ägnar sig åt kultur i större utsträckning än genomsnittet av befolkningen i Sverige. Skillnaderna är större för att besöka kulturutbud, exempelvis museer och teater och mindre för kulturaktiviteter vi kan göra hemma, exempelvis läsa böcker och syssla med handarbete eller hantverk. Det visar en ny rapport som Myndigheten för kulturanalys publicerar idag.

Kulturanalys publicerar återkommande rapporter om invånarnas kulturvanor. Statistiken i denna rapport baseras på en tabellrapport ”Storstadskultur”, där SOM-institutet samverkat med kulturförvaltningarna i Göteborg, Malmö och Stockholm. Rapporten omfattar 12 kulturaktiviteter.

De vanligaste kulturaktiviteterna i storstäderna 2022

Rapporten Kulturvanor i storstäder visar att läsa bok är den vanligaste kulturaktiviteten i storstäderna och det är små förändringar över tid. Därefter följer besöka historisk sevärdhet eller byggnad, gå på museum, bio och bibliotek. De minst vanliga kulturaktiviteterna i storstäderna var att spela musikinstrument och gå på klassisk konsert eller opera.

Kulturutbudet nyttjades i mindre omfattning under pandemin

Invånare i storstäder och Sveriges som helhet tog del av kulturutbudet i betydligt mindre utsträckning under pandemin. Under 2022 hittade storstadsborna tillbaka till musikscener och bibliotek igen. Även andelen som gått på bio och teater ökar 2022, men når inte upp till samma nivåer som före pandemin.

– Det är tydligt att restriktioner om maxantal för publik och besökare och rekommendationer om social distansering under pandemin begränsade kulturutbudet. Under 2022 ökade andelen som besökt kulturutbudet och några besöksaktiviteter når upp till samma nivåer som före pandemin, dock inte alla, säger Mari Nilsson, utredare på Kulturanalys.

Skillnader i invånarnas kulturvanor

Det finns skillnader i storstadsbornas kulturvanor med avseende på kön, ålder och utbildningsnivå. Skillnaderna överensstämmer till stor del med de skillnader som Kulturanalys tidigare kunnat konstatera präglar kulturvanor för befolkningen i Sverige.

I korthet är kvinnor mer kulturaktiva än män och personer med högskoleutbildning eller motsvarande ägnar sig åt kultur i större utsträckning än de med kortare utbildning. Resultaten är mer blandade avseende skillnader mellan olika åldersgrupper.

Rapporten Kulturvanor i storstäder publiceras endast digitalt och finns att läsa i sin helhet nedan.

  • Mari Nilsson
  • Utredare, analytiker
  • Telefon: 031-395 20 05