År 2017 gjordes cirka 27,3 miljoner museibesök i Sverige, vilket är en minskning av besök jämfört med föregående år, det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

Samtliga museikategorier minskade i besök under 2017. De Centrala museerna stod för nästan 8 miljoner av 2017 års museibesök. Vid museer som kategoriseras som Övriga museer gjordes sammanlagt 7,7 miljoner besök. Kommunala museer hade 5,5 miljoner besök och Regionala museer hade drygt 4,3 miljoner besök år 2017. Kategorin Övriga statliga museer har små förändringar av besök över tid men rapporterade 2017 en minskning till cirka 1,7 miljoner. Besök av barn och unga uppgick till 25 procent av det totala antalet besök på museer med mer än en årsarbetskraft.

Rapporten Museer 2017 innehåller utöver statistik om museibesök från 2003 fram till 2017 även uppgifter om årsarbetskraft fördelat på kvinnor och män, ekonomi och samlingarnas inriktning. Av rapporten framgår att:

• År 2017 utfördes nästan 5 800 årsarbetskrafter (arbetstid som motsvarar en heltidssysselsatt person ett år) på landets museer med mer än en årsarbetskraft.
• Fler årsarbetskrafter utförs av kvinnor än män. I genomsnitt utförs 59 procent av årsarbetskrafterna av kvinnor respektive 41 procent av män.
• Män är överrepresenterade bland personal i ledande ställning på de statliga institutionerna.
• Bland museer med offentlig huvudman är Historia och arkeologi den vanligaste inriktningen på samlingarna följt av Konst.
• De samlade intäkterna för museer med mer än en årsarbetskraft uppgick 2017 till 5,54 miljarder kronor och kostnaderna uppgick till 5,67 miljarder kronor. De Centrala museerna har haft den procentuellt största ökningen av både intäkter och kostnader under perioden 2003–2017.

Museer 2017 är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas besök, verksamhet, årsarbetskrafter och ekonomi. Statistiken baseras på en enkätundersökning som har gått ut till de museer som uppfyller museilagens definition. I 2017 års undersökning har 395 av 527 museer med minst en årsarbetskraft svarat på undersökningen, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 75 procent.

Rapporten finns att hämta här.