Unga och storstadsbor har återvänt till biograferna efter att siffrorna dalade under pandemin. Flera andra grupper har en fortsatt minskad besöksfrekvens. Detta framgår av Myndigheten för kulturanalys nya rapport Film- och biovanor.

Under covid-19-pandemin gick biobesöken i Sverige ned kraftigt. När restriktionerna lyftes fanns frågetecken kring om publiken skulle komma tillbaka till biograferna. I rapporten visar Kulturanalys att yngre och storstadsbor nu är tillbaka på samma nivå som före pandemin, medan äldre och de som bor utanför storstäderna inte har återvänt i samma mån. Därtill är högutbildade och personer med hög hushållsinkomst tillbaka i större utsträckning än lågutbildade och personer med lägre hushållsinkomst.

– De som fullt ut har återvänt till biograferna är också de grupper som går på bio i störst utsträckning. Det innebär att det sociala gapet i kulturellt deltagande i viss mån har vidgats efter pandemin. Vi kommer att följa upp detta på fler kulturområden, liksom om mönstren håller i sig framöver, säger Erik Vestin, utredare på Kulturanalys.

Rapporten visar också att intresset för film och att titta på film skiljer sig mycket åt mellan olika grupper. Kvinnor och män är intresserade av och tittar på film i ungefär lika stor utsträckning, men unga är mer intresserade av och tittar på film betydligt oftare än äldre. Personer med högre utbildning och hushållsinkomst, samt boende i storstad är mer intresserade av och tittar på film oftare än personer med kortare utbildning, lägre hushållsinkomst och boende på landsbygden. Mönstret ser likadant ut när det gäller biobesök.

Rapporten innehåller även nya analyser av relationen mellan intresse för film och att gå på bio. Rapporten undersöker bland annat biografernas potentiella besökare – de som inte har gått på bio under året, men som skulle ha velat göra det.

– Resultaten ger en inblick i vilka grupper som kan vara särskilt relevanta för utformningen av kulturpolitiska åtgärder som syftar till bättre förutsättningar för kulturellt deltagande, säger Erik Vestin.

Rapporten är baserad på Kulturanalys årliga undersökningar om kulturvanor, som görs i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Den är ett komplement till rapporten Kulturvanor 2023, som publiceras den 3 juli.

Kontakt

  • Erik Vestin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 10