Efter de stora nedgångarna under pandemin har nu de centrala museerna definitivt börjat återhämta sig. De flesta museerna mer än fördubblade sina besökstal under 2022. Det är dock fortfarande en liten bit kvar till nivåerna före pandemin. Det visar siffror i ny statistik från Myndigheten för kulturanalys som belyser situationen för Sveriges största museer.

I statistiken Besöksutveckling för de centrala museerna 2022 som publiceras idag presenteras nya besökssiffror för de centrala museerna, Forum för levande historia samt de besöksmål som Riksantikvarieämbetet svarar för. Totalt presenteras uppgifter om 32 av Sveriges största museer.

Under 2022 gick museernas besökstal starkt framåt, efter två år med coronapandemin. Alla museer som ingår i statistiken ökade sina besökstal. Många hade mer än dubbelt så många besökare jämfört med 2021. De flesta museer höll öppet under hela året.

– Det är tydligt att det har skett en återhämtning, säger Erik Vestin, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys. Förra året fanns det mer variation i hur det gick för de centrala museerna. Några återhämtade sig, men några fortsatte att gå bakåt. I år går det uppåt för alla.

Samtidigt har ändå de flesta museer en bit kvar till de nivåer som rådde före pandemin. Bara ett fåtal når upp till besökstalen från 2019, det sista året före pandemin. I grafen nedan visas summan av alla verksamhetsbesök under året för de museer som har rapporterat dessa uppgifter. Kurvan för 2022 ligger oftast klart över 2020 och 2021, men hela tiden under 2019.

Linjediagram som visar hur verksamhetsbesöken på ett antal museer var fördelade över månaderna, under 2019-2022. För 2019 var utvecklingen som ett omvänt V, med en hög topp under sommarmånaderna. För 2020 började kurvan på ungefär samma nivå som den gjorde 2019, men gick sedan nedåt under året. För 2021 började kurvan på noll och gick sedan uppåt under året. För 2022 var kurvan återigen ett omvänt V, fast hela tiden på en något lägre nivå än 2019.

– Museerna kom nu tillbaka till sin normala säsongsvariation, med en hög topp i besökstalen under sommaren. Men det är fortfarande tydligt att de inte var riktigt tillbaka på nivåerna före pandemin, säger Erik Vestin.

Statistiken som presenteras är en del av Kulturanalys regeringsuppdrag att följa besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna (nio statliga museimyndigheter och fyra stiftelser med bidrag), Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål. Den 14 juni publicerar vi också vår årliga officiella statistik för samtliga svenska museer, som förutom besök även innehåller uppgifter om verksamhet, personal och ekonomi.

Statistiken Besöksutveckling för de centrala museerna 2022 presenteras i tabeller nedan.

  • Erik Vestin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 10