Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys Statistiken Besöksutveckling för de centrala museerna 2023. Det är en del av Kulturanalys regeringsuppdrag att följa besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna (nio statliga museimyndigheter och fyra stiftelser med bidrag), Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål.

Denna insamling avslutas 2023, och det blir den sista statistiken som publiceras idag. En del motsvarande tabeller kommer framöver att redovisas som en del av den officiella museistatistiken. Läs mer på vår temasida om museer här.

  • Kontakt

  • E-post: statistik@kulturanalys.se