Myndigheten för kulturanalys presenterar idag ny besöksstatistik för de centrala museerna, riksantikvarieämbetets besöksmål och Forum för levande historia. Statistiken är en del av regeringsuppdraget att följa besöksutvecklingen på museerna.

Under 2019 registrerades sammanlagt nästan 9 miljoner besök på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål. Jämfört med 2015, året innan fri entré-reformen, är det en ökning med 2,6 miljoner besök, vilket motsvarar ungefär 40 procent. Jämfört med 2018 är det en ökning under 2019 med 21 procent. Besök räknas genom antalet anläggningsbesök, och om anläggningsbesök inte rapporterats används verksamhetsbesök.

En stor del av ökningen beror dock på återöppnandet av Nationalmuseum hösten 2018, under 2019 hade museet drygt 0,8 miljoner besökare. Om man bortser från Nationalmuseums nya besökare ökade antalet besök på de övriga museerna med 9 procent jämfört med 2018 och med 27 procent jämfört med 2015, året innan fri entré-reformen.

Precis som under 2018 hade Vasamuseet och Skansen flest besök 2019, med 1,5 respektive 1,4 miljoner verksamhetsbesök, följt av Nationalmuseum med drygt 0,8 miljoner anläggningsbesök.

Bland de museer som räknar antalet barn som besöker museet hade Tekniska museet och Forum för levande historia störst andel barn bland besökarna 2019, 51 respektive 46 procent.

Statistiken Besöksutveckling för de centrala museerna 2019 kan laddas ner här.

  • Moa Olin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 11