Populärt att gå på museum

Museibesöken i Sverige ökar. Under 2011 gjordes fler än 18 miljoner besök på Sveriges museer. Drygt 40 procent av besöken gjordes vid de centrala museerna. Antalet besök på dessa museer är nu nästan uppe på samma nivå som under fri entré-åren. Det framgår av en ny statistikrapport från Myndigheten för kulturanalys.

Den långsiktiga trenden är att museibesöken i Sverige ökar. Främst stiger antalet besök på de centrala museerna. Sedan 2003 har antalet besök ökat från 14,7 miljoner till drygt 18 miljoner 2011. Det är den högsta siffran sedan fri entré-åren 2005 och 2006.

–      Vi ser en tydlig ökning av antalet besök vid de centrala museerna, men vi vet inte hur besöksmönstren ser ut och om ökningen främst sker inom vissa grupper i samhället. Det är något som vi kommer att titta närmare på nästa år, säger Rickard Bengtsberg, utredare vid Myndigheten för kulturanalys.

De mest populära besöksmålen under 2011 var Skansen med 1,4 miljoner besök per år och Vasamuseet med 1,2 miljoner besök per år. Barn och unga blir en allt viktigare målgrupp på museerna. Under 2011 gjordes 1,1 miljoner museibesök av förskolor och skolor. Färre museer tar ut entréavgifter för barn och unga. En större andel av museernas samlade årsverken är riktade mot barn och unga.

Rapporten Museer 2011 ingår i Sveriges officiella statistik och innehåller en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas organisation, personal, ekonomi, samlingar och verksamhet. Rapporten bygger på en enkätundersökning till 219 museer med en svarsfrekvens på 75 procent. Rapporten går att ladda ner från Myndigheten för kulturanalys webbplats.