I Museer 2014 publiceras statistik över svenska museers besök, personal, ekonomi och samlingar. Här finns till exempel uppgifter om antal besök av barn och unga, hur stora delar av samlingarna som digitaliserats, andel kvinnor respektive män i personalen och vilka de största utgifts- och intäktsposterna är. Museer 2014 är en del av Sveriges officiella statistik.

Rapporten visar bland annat att det under 2014 gjordes totalt nästan 25 miljoner besök på museerna, en siffra som varit stabil de senaste åren. Var tredje besök gjordes vid något av de 26 centralmuseerna. Skansen hade allra flest besök (knappt 1,4 miljoner), Gotlands museum var det mest besökta regionala museet (358 000 besök) och Friluftsmuseet Gamla Linköping populärast bland de kommunala museerna (400 000 besök). Barn och unga utgjorde nästan en fjärdedel av alla besökare.

När det gäller finansiering stod bidrag och anslag för i snitt drygt 60 procent, entréintäkter för 11 procent och sponsringsintäkter 1 procent. 4 av 10 museer hade fri entré för vuxna.

Rapporten kan laddas ner här.