Fri entré-reformen, som innebar att alla besökare hade fri entré till 18 statliga museer, avskaffades och entréavgift återinfördes 1 januari 2023. Myndigheten för kulturanalys släpper i dag ett faktablad om hur besöksantalen till vissa av dessa museer utvecklats första året efter avskaffandet av fri entré och återinförandet av entréavgifter.

– Statistiken visar att när entréavgift återinfördes 2023 minskade besöken med 21 procent jämfört med året innan för de 13 museer som omfattades av reformen och där besöksuppgifter finns för både 2022 och 2023, säger Moa Olin, statistiker på Myndigheten för kulturanalys.

För de centrala museer som inte ingick i reformen ökade besöken med 14 procent 2023 jämfört med föregående år.

I samband med publiceringen av faktabladet Ett år utan fri entré publiceras också statistiken Besöksutveckling för de centrala museerna 2023 som är en del av Kulturanalys regeringsuppdrag att följa besöksutveckling på de centrala museerna (nio statliga museimyndigheter och fyra stiftelser med bidrag), Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål.

Faktabladet Ett år utan fri entré och statistiken Besöksutveckling för de centrala museerna 2023 som presenteras i tabeller kan laddas ned nedan.

  • Moa Olin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 11