De sammanlagda offentliga utgifterna för kultur uppgick 2013 till 25 miljarder kronor. Under perioden 2007-2013 ökade de offentliga utgifterna med 6,2 procent. Det visar den nya statistikrapporten Samhällets utgifter för kultur 2012-2013 från Myndigheten för kulturanalys.

Staten står för den största andelen av de offentliga utgifterna för kultur, vilket 2013 var 44 procent. Kommunerna står för 41 procent och regioner/landsting för 15 procent. Statens utgifter har under perioden 2007–2013 ökat med 2,5 procent. Regionernas/landstingens utgifter har ökat med omkring 18 procent och kommunernas utgifter har ökat med drygt 6 procent under samma period.

– När man slår ut de offentliga kulturutgifterna per invånare så ser vi att den totala ökningen mellan perioden 2007-2013 är på marginalen. Den uppgår till 1,3 procent. Statens utgifter per invånare har under denna period minskat med 2,4 procent. Medan regionernas utgifter per invånare har ökat med 12,7 procent och kommunernas med knappt 1 procent, säger Emma Bergmark, utredare och statistikansvarig vid Myndigheten för kulturanalys.

Statens och regioner/landstingens utgifter till teater, dans och musik har ökat stadigt mellan åren 2007-2013 medan deras utgifter till litteratur, läsande och bibliotek har minskat något under samma period.

Rapporten Samhällets utgifter för kultur 2012­–2013 innehåller uppgifter om statens, regionernas/landstingens, kommunernas och hushållens utgifter för kultur.