Den 8–9 april genomfördes forskningssymposiet Cultural policy in Finland and Sweden – Two sides of the same coin? på campus Seminaarinmäki vid Jyväskylä universitet. Symposiet samlade forskare och studenter som diskuterade kulturpolitikens förutsättningar och utveckling i de båda grannländerna. Myndigheten för kulturanalys medverkade med en presentation under rubriken The arts councils in the two countries: origin and changes over time.

Arrangörer för symposiet var:

  • Addeto, en webbportal om forskning och kunskap i Sverige och Finland,
  • Avdelningen för kulturpolitik vid Universitet i Jyväskylä,
  • CUPORE, The Finnish Foundation for Cultural Policy Research.