Den 3 november arrangerade Myndigheten för kulturanalys en kulturpolitisk dag där resultaten från två nya utvärderingar inom kulturområdet diskuterades. Under dagen samtalade vi med representanter från kulturlivet om hur kulturpolitiken sätter ramarna för kulturens finansiering, styrning och utveckling. För er som inte hade möjlighet att delta i evenemanget finns här möjlighet att ta del av presentationer och paneldebatter.

Dagen modererades av Ulrika Knutson, journalist, författare och krönikör.

Sverker Härd, Myndighetschef för Myndigheten för kulturanalys, hälsar välkommen.

Stabilitet och förändring: Om kulturpolitikens kringelkrokar under fyra decennier.

Vad är det egentligen som kännetecknar kulturpolitiken? Mot bakgrund av en nyligen publicerad bok om kulturpolitikens förändring från 1960-talet och fram till idag, talar professor Bengt Jacobsson om reformer, stabilitet och om konsten att hålla armlängds avstånd.

Talare: Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi och ansvarig för Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.

Nyskapande kultur – hur skapas förutsättningar?

En av senare års kulturpolitiska prioriteringar har varit att skapa förbättrade villkor för den nyskapande kulturen. Vilken betydelse har de två nya bidragssystem Kulturbryggan och Musikplattformen för den nyskapande kulturen? Hur påverkar definitionen av det tänjbara begreppet nyskapande kultur förutsättningarna för kulturutövare att erhålla finansiering? Karolina Windell, utredare Kulturanalys, presenterar rapporten Nyskapande kultur – en utvärdering av Kulturbryggan och Musikplattformen

Paneldebatt om Nyskapande kultur.

Medverkande i panelen: Bo-Erik Gyberg, ordförande i Kulturbryggan; Ann-Sofie Köping, forskare vid Södertörns högskola; Sanna Rayman, ledarskribent Svenska Dagbladet; Po Tidholm, journalist och kulturkritiker, Stina Westerberg, generaldirektör Musikverket.

Länsteatrarna i kultursamverkansmodellen: Ökad frihet eller ökad styrning?

I takt med kultursamverkansmodellens införande betonas allt oftare värdet av att kulturen samverkar inom och utanför det egna området. Vad betyder samverkan i praktiken? Vad har kulturinstitutionerna att vinna på samverkan och vad har de att förlora? Skapar kultursamverkansmodellen ökad frihet eller ökad styrning? Agnes Ers, utredare Kulturanalys, presentation av rapporten Att vara en regional resurs på konstnärlig grund. Länsteatrarna och kultursamverkansmodellen.

Paneldebatt om Länsteatrarna och kultursamverkansmodellen.

Medverkande i panelen: Anna Carlsson, skådespelare och ordförande för Teaterförbundet; Roger Blomgren, forskare och lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås; Ulrika Holmgaard, vd Svensk Scenkonst; Magnus Holm, teaterchef, Regionteatern Blekinge-Kronoberg, tidigare i styrelseledamot Länsteaterns samarbetsråd; Malin Lagergren, kultur- och bildningschef Landstinget Dalarna