Den 18 oktober var det dags för den andra träffen i Kultursamverkansnätverket, det nätverk som Kulturanalys har startat för att tjänstemän i regionerna ska kunna utbyta erfarenheter, idéer och resultat. Avsikten är också att nätverkets medlemmar ska kunna följa Kulturanalys arbete med den nationella utvärderingen av Kultursamverkansmodellen.

Huvudpunkten för dagen var en presentation av de preliminära resultat från den stora enkätstudie av Kultursamverkansmodellen som Kulturanalys genomför denna höst.  Nätverket gavs möjligheter att komma med kommentarer, synpunkter och idéer inför den fortsatta analysen av enkäten. Vid mötet gav också Örebro Läns Landsting, Norrbottens Läns Landsting och Region Västerbotten intressanta presentationer av erfarenheterna från sina egna utvärderingar av den första fasen av Kultursamverkansmodellen.

Nästa nätverksträff kommer att äga rum i Stockholm våren 2013 och kommer särskilt att fokusera på barns och ungas kultur i Kultursamverkansmodellen.