I förra veckan ägde Mediedagarna i Göteborg rum. Konferensen hade denna gång fyra huvudteman: media i en digital tid, kommunikation i fokus, ledarskap i mediebranschen och juridik och media. Programmet innehöll flera intressanta seminarium som behandlade komplexa frågor om för- och nackdelar med en standardiserad upphovsrätt i Europa, hur den legala och illegala filmmarknaden förhåller sig till varandra, hur framtidens tv kan finansieras, hur barn och ungas mediekonsumtion ser ut och bör se ut och inte minst hur journalistiken ska hitta nya affärsmodeller i det digitala medielandskapet.

En huvudpunkt på programmet var självfallet presentationen av den mediepolitiska utredning som regeringen fattade beslut om den 5 mars. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterade huvuddragen i utredningen och deltog därefter i en paneldebatt som stundtals hettade till. Diskussionen kom snabbt att handla om varför public service lämnats utanför utredningens direktiv. Bah Kuhnke betonade att public service självfallet kommer vara en del i utredningen, men att huvudfokus inte ligger på att utreda just rollen för public service. Kulturministern konstaterade att digitaliseringen förändrat förutsättningarna för journalistiken och att det finns ett värde i att bevara kvalitet, pluralism och mångfald i journalistiken. Utredningens kärna är därför, enligt kulturministern, att se till konsumentens och det demokratiska systemets behov snarare än till medieföretagens.