Den 14–16 augusti ägde den återkommande forskningskonferensen inom nordisk kulturpolitik rum, denna gång i Köpenhamn. Arrangörer var Köpenhamns universitet och Copenhagen Business School. Temat för årets konferens var ”Kulturpolitik i ett förändrat kulturlandskap”. Konferensen samlade ett hundratal forskare och tjänstemän, främst från de nordiska länderna.

På konferensen efterfrågades mer forskning om vad de nya kulturvanor som växer fram i dagens medielandskap får för konsekvenser för kulturpolitiken. Utvecklingen av digitala medier innebär ökade möjligheter för var och en att tal del av och att producera kultur. En stor andel av den nordiska befolkningen har därmed tillgång till kultur, men forskningen vet fortfarande lite om hur och på vilket sätt kulturen används. Forskarna efterfrågade därmed mer kunskap om våra förändrade kulturvanor. Vikten av att fånga dagens kulturvanor med en mer uppdaterad kulturvaneundersökning var också något som Kulturanalys rekommenderade i skriften: Sverige behöver en ny kulturvanestatistik, precis före sommaren.

Konferensen avslutades med ett möte för att diskutera förutsättningar till ett gemensamt nordiskt forskningsprojekt på kulturpolitikens område. Myndigheten för kulturanalys stödjer denna idé och kommer att följa utvecklingen.