Lisbeth Lindström vid Luleå tekniska universitet har på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys författat en rapport om hur barns och ungas kultur behandlas i kulturplanerna från de fem regioner och landsting som först anslöt sig till kultursamverkansmodellen. Rapporten visar att ambitionerna är högt ställda i samtliga regioner i frågan om vad man vill åstadkomma. Vidare visar rapporten att kopplingarna mellan kulturplanerna och kulturproposition Tid för kultur i många fall är tydliga. Men vad som är politisk retorik och vad som genomförts och kommer att genomföras visar inte rapporten. Som nästa steg föreslår författaren en enkät- och intervjustudie som ger röst åt brukarna och skaparna av kultur och som kan ge svar på frågan om vi har en kulturpolitik för alla.

Rapporten är ett resultat av det idéseminarium som Kulturanalys arrangerade i september 2011. Den ska användas som ett av flera underlag för den tematiska rapport om barns och ungas kultur som Kulturanalys planerar att publicera hösten 2013.