Den 28 maj överlämnar Kulturanalys en ny rapport om kultursamverkansmodellen till regeringen. Kulturanalys bjuder in till en presentation av rapporten med en efterföljande paneldiskussion om en av de största kulturpolitiska reformerna.  

Tid: Tisdag den 28 maj, kl. 13.00–15.00
Plats: Konstakademien, Hörsalen, Fredsgatan 12, Stockholm. (Jakobsgatan 27C för hiss)

Medverkar gör:
Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister
Kerstin Brunnberg, styrelseordförande, Statens kulturråd
Hans Jansson (v), landstingsråd, Landstinget Västmanland
Jenny Johannisson, forskare vid Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås
Philip Johnsson (s), ordförande Wermlands Operan, vice ordförande i Länsmusikens samarbetsråd, styrelseledamot i Svensk Scenkonst.
Charlotte Wachtmeister (m), 1 vice ordförande kulturnämnden Region Skåne
Agnes Ers, utredare, Myndigheten för kulturanalys

Moderator: Stina Westerberg, generaldirektör, Statens Musikverk

Välkommen!