Mellan passion och administration – en (o)möjlig balansgång?

 

En kulturpolitisk dag om kulturinstitutioners handlingsutrymme

 

På årets kulturpolitiska dag blickar vi både bakåt och framåt i tiden och lyfter frågor om förutsättningar för konstnärlig verksamhet på landets kulturinstitutioner. Hur ser det konstnärliga handlingsutrymmet ut i relation till de ekonomiska förutsättningarna? Hjälper eller stjälper den kulturpolitiska administrationen konstnärerna? Hur påverkas konstnärer och kulturinstitutioner av att andelen frilansare tycks öka och de fasta anställningarna minska? Till vår hjälp att diskutera dessa frågor har vi en aktuell studie av länsteatrarnas ekonomiska utveckling under de senaste 35 åren. Därtill har vi bjudit in några av de mest kunniga och engagerade experter för att samtal om förutsättningarna för konstnärlig verksamhet på kulturinstitutioner.

Panel: Konsten att göra storverk med en ekonomisk svångrem

Ny statistik visas att statens kulturanslag har ökat sedan 2006. Samtidigt hörs röster om att anslagen till kulturen urholkas och att kulturinstitutionernas uppdrag växer. Hur hanterar kulturens ledare denna ekvation?

Panel: Skådespel på entreprenad 

Kulturanalys rapport visar att de ekonomiska ramarna för att anställa personal på länsteatrarna har blivit snävare. Antalet fast anställda skådespelare har minskat, medan visstidsanställningar och frilansare tycks ha ökat. Vad får det för konsekvenser för ledarskapet, den konstnärliga verksamheten och för arbetsmiljön på teatrarna?

Panel: Konstnärlig frihet och ökad administration

Under de senaste åren har vi återkommande hört att New Public Management letat sig in i kultursektorn. Kulturanalys rapport bekräftar att antalet årsverken utförda av fastanställda administratörer ökar, medan konstnärlig personal minskar vid länsteatrarna. Vad beror den ökade administrationen på inom kulturinstitutioner? Och vad får den för konsekvenser för den konstnärliga verksamheten?

Tid: Fredag den 20 januari,  kl. 9.30-15.30

Plats: Bygget fest och konferens, Norrlandsgatan 11 4 tr, Stockholm

Anmälan: Senast onsdagen den 11 januari till anmalan@kulturanalys.se. Lättare lunch och kaffe ingår. Vänligen meddela eventuella kostönskemål.

Deltagandet är kostnadsfritt, men eventuell avanmälan måste ske senast 12 januari, annars faktureras en avgift på 300 kr.

Välkommen!