Den 1 juni 2023 presenterar Myndigheten för kulturanalys redovisningen av vårt regeringsuppdrag om breddat deltagande och minskad snedrekrytering i kulturlivet. Rapporten tar avstamp i svenska och nordiska förhållanden och inkluderar både kunskapsöversikter och nya resultat.

Presentationen av rapporten följs av en fördjupande diskussion kring delaktighet i kulturlivet med representanter från kultursektorn under ledning av moderator.

Tid: torsdag 1 juni 2023, kl. 11.00–15.00.
Plats: Världskulturmuseet i Göteborg, lokal Studion

Fullständigt program med anmälan publiceras inom kort. Reservera datumet i din kalender redan nu!

  • Kontakt

  • info@kulturanalys.se