Klyftorna ökar i samhället – gäller det också kulturen? Vad händer när ekonomiska skillnader blir större, landsbygden alltmer glesbefolkad och vi lever i individanpassade världar på nätet?

Tisdagen den 19 januari arrangerade vi vår konferens Kulturpolitisk dag på temat ”Kultur för vem?”, med presentation av ny forskning och samtal om kulturpolitiska frågor, utmaningar, möjligheter och strategier framåt.

För er som inte hade möjlighet att delta i evenemanget finns nedan möjlighet att ta del av presentationer och paneldebatter.

Inledning

Sverker Härd, chef för Myndigheten för Kulturanalys, och Soledad Piñero Misa, moderator, hälsar välkommen. Inledning av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Ökade klyftor – också i kulturen? 

Sverker Härd presenterar den nya rapporten Kulturvanor. Samtal utifrån rapporten – Vad krävs för att alla ska ha lika tillgång till kultur? Hur påverkar ökade socioekonomiska skillnader i samhället?

Panel: Daniel Birnbaum, överintendent Moderna museet; Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig Berättarministeriet Edna Eriksson, projektledare för ”Äga rum” – Kulturrådets uppdrag om kultur i bostadsområden med bl.a. lågt valdeltagande; Sverker Härd, myndighetschef Kulturanalys

Dagens samhällstrender och framtidens kulturpolitik

Introduktion till eftermiddagsprogrammet av Klara Tomson, utredare Myndigheten för kulturanalys.

Uppkopplad eller frånkopplad landsbygd?

Digitaliseringen har på många sätt revolutionerat tillgången till kultur i glesbygden – men finns det risker för nya vita fläckar på framtidens kulturkarta? Vad händer med kulturutbudet runt om i landet när allt färre bor i glesbygd? Vilka möjligheter och utmaningar finns i kultursamverkansmodellen?

Kort presentation av Mats Söderlund, författare och poet, som just nu genomför en studie om kulturpolitik och kultur i hela landet.

Samtal om läget och strategier framåt med Calle Nathanson, VD Folkets Hus och Parker och Märta Molin, kulturchef Landstinget Västernorrland.

Hur påverkar bilder vår uppfattning av verkligheten?

Kort föreläsning av Ruben Östlund, filmregissör (”Turist”) och professor vid Akademin Valand, Göteborg

Digitala klyftor – vem kan hantera bildsamhället?

På ett drygt decennium har internet och sociala medier ritat om kartan för hur vi tar del av händelser i världen, och vi får allt mer information i form av bild. Hur bra är vi på att förstå detta språk? Vad händer när vårt informationsintag skräddarsys baserat på vad vi redan gillar? Uppstår nya kunskapsklyftor och demokratiproblem i den digitala världen, och hur hanteras detta inom kultur-, medie- och utbildningspolitiken?

Panel: Ehsan Fadakar, chef för sociala medier Schibsted; Christer Nylander, riksdagsledamot (L), vice ordförande i utbildningsutskottet och tidigare vice ordförande i kulturutskottet; Ewa Thorslund, direktör Medierådet; Ruben Östlund, filmregissör och professor vid Akademin Valand

Avslutande ord – Sverker Härd