Den 29/1 ägde den nordiska kulturpolitiska dagen Vem får vara med? rum på Dansens hus i Stockholm. Närmare 400 personer tog del av presentationer av ny forskning och statistik, panelsamtal om gemensamma nordiska utmaningar och möjligheter samt starka konstnärliga inslag av Camara Lundestad Joof, Tabanka Dance Ensemble och Evin Ahmad.

Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke invigde dagen tillsammans med Frida Blomgren, som gjorde sitt första offentliga uppdrag som statssekreterare för kulturdepartementet i Norge. Tillsammans diskuterade de behovet av kunskapsunderlag som visar på verkligheten, att konsten ska vara fri och vikten av att bygga ett nära samarbete i Norden för att med kulturens hjälp skapa ett inkluderande samhälle.