I samverkan med Tillväxtverket, Kulturrådet, SCB och Tillväxtanalys genomför Myndigheten för kulturanalys ett seminarium om färska siffror i Kreametern, Tillväxtverkets statistik om kulturella och kreativa näringar. Seminariet äger rum den 29 november i Stockholm.

Temat för dagen är de kulturella och kreativa näringarnas utveckling regionalt och nationellt. Vi kommer bland annat att fråga oss

• Hur har den ekonomiska utvecklingen varit 2010-2016?
• Hur går det för olika delbranscher? Kan vi se värdekedjor?
• Hur bidrar kulturella och kreativa näringar till regional och lokal tillväxt?
• Hur  ser det ut i andra länder?
• Vilka arbetar i sektorn?
• Hur utvecklas mångfald och jämställdhet?