Regeringen har utsett Sverker Härd till ny chef och direktör för Myndigheten för kulturanalys. Sverker Härd tillträder den 1 mars 2014  och han efterträder Clas-Uno Frykholm som går i pension vid årsskiftet. Sverker Härd är fil.dr i statsvetenskap och sedan 2009 chef för Skolverkets resultatutvärderingsenhet. Dessförinnan har han jobbat på bland annat på Näringsdepartementet och på Utbildningsdepartementets analysfunktion. Han har ingått i olika arbetsgrupper inom OECD och EU, liksom inom Nordiska ministerrådet.

Under perioden 1 januari till 28 februari 2014 träder vår nuvarande ställföreträdande chef, Erik Peurell, in som myndighetschef.