Regeringen har gjort en rad jämställdhetssatsningar inom kulturens område de senaste åren. Vad är resultatet? Vilka metoder är framgångsrika för att skapa ökad jämställdhet i kulturlivet? Vad kan politiken bidra med? Kulturanalys bjuder in till en temadag utifrån den utvärdering av regeringens jämställdhetssatsningar som nyligen publicerats.

Ta chansen att påverka politikens utformning! Lyssna på presentationer och delta i workshops för att diskutera frågan om hur vi går vidare med jämställdhetsarbetet i kultursektorn utifrån den kunskap som nu finns. Resultatet av dagens workshop kommer att vidareförmedlas till ansvariga politiker.

Tid: Fredagen den 11 april, kl. 8.30-15.30

Plats: Röda Rummet, Historiska Museet, Narvavägen 13–17, Stockholm. T-bana Karlaplan

Anmälan: Senast den 9 april till info@kulturanalys.se. Antalet platser är begränsat!

Program

8.30  Kaffe och smörgås.

9.00  Presentation av rapporten Duckface/Stoneface: Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer. Michael Forsman, docent vid Södertörns högskola.

9.35  Presentation av utvärdering Bland förebilder och föreställningar – jämställdhetsarbete på kulturområdet från Myndigheten för kulturanalys. Vanja Hermele, genusvetare och författare.

10.30 Workshop, del 1

12.00 Lunch

12.45  Workshop, del 2

14.00  Kaffe

14.30  Summering

15.25  Avslutande ord

Välkommen!

Vid frågor, kontakta Agnes Ers, agnes.ers@kulturanalys.se

Medverkande:

Michael Forsman är fil. dr och docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola. Han har publicerat ett antal böcker och en rad artiklar om mediehistoria, ungdom och medier samt olika populärkulturella genrer. Han har på uppdrag av Statens Medieråd författat rapporten Duckface/Stoneface. Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer, i årskurs 4 och 7.

Vanja Hermele,är genusvetare och författare som undersökt jämställdheten på kulturområdet i rapporter som I väntan på vadå? och Konsten så funkar det (inte). Vanja har på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys skrivit rapporten och utvärderingen av jämställdhetssatsningarna inom kulturområdet.

Lina Zavalia, driver organisationen Settings. Hon har lång erfarenhet som workshop- och processledare och föreläser om normkritik, organisationsutveckling, ledarskap och normkritisk gestaltning. Lina har arbetat som projekt- och verksamhetsledare inom kulturområdet.