Under årets Almedalsvecka bjuder Myndigheten för kulturanalys in till två seminarier där ny forskning presenteras och diskuteras – om mångfald på kulturinstitutionerna i Sverige, och om hur våra kultur- och medievanor kommer att se ut i framtiden. Se program nedan.

Dessutom arrangerar Kulturanalys och åtta andra kulturmyndigheter eftermiddagen ”Yttrandefrihet, självcensur och nationellt kulturarv – hur hanterar kulturinstitutioner dessa frågor?” torsdagen den 2/7. 

Mormor läser på paddan och tonåringen gerillastickar – Hur ser framtidens kultur- och medievanor ut?

 

Tisdagen den 30/6 kl. 13.15-14.45, Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

 

Den digitala utvecklingen har ritat om kartan för kulturen och medierna, och framtiden är full av både löften och utmaningar. Vad kommer att styra våra kultur- och medievanor de närmaste åren? Hur kommer unga och äldre att påverkas? Vad kan vi förutspå utifrån aktuell forskning? Myndigheten för kulturanalys och Statens medieråd bjuder in till ett seminarium om kulturens utveckling i ett föränderligt medielandskap, med korta presentationer av färska studier och forskningsprojekt, följda av en paneldiskussion.

  • Medierådet presenterar rapporten Ungar & Medier – en alldeles ny undersökning om barns och ungas användning och upplevelser av medier.    
  • Kulturanalys presenterar omvärlds- och framtidsanalysen Ungas och äldres kulturvanor i en digital tid.
  • Kulturanalys presenterar resultat från rapporten En inblick i svenska folkets kulturvanor, som baseras på SOM-institutets statistik över svenskarnas kulturvanor under det senaste decenniet.
  • Katarina Graffman, doktor i antropologi och expert på medie- och konsumentbeteenden, presenterar en studie av hur ny medieteknik förändrar ungas beteenden. 

Medverkande: Ewa Thorslund, myndighetschef vid Statens medieråd; Ulf Dalquist, forskningsansvarig vid Statens medieråd, Sverker Härd, myndighetschef vid Myndigheten för kulturanalys, Klara Tomson, utredare vid Myndigheten för kulturanalys, Katarina Graffman, doktor i antropologi och expert på medie- och konsumentbeteenden, driver företaget Inculture.

Moderator: Jenny Aschenbrenner, kulturjournalist, kritiker och programledare på Sveriges Radios kulturredaktion, med ett förflutet på Dagens Nyheter och Aftonbladet kultur.

Arrangör: Myndigheten för kulturanalys och Statens medieråd

 

Mångfalden i kulturlivet – Hur ser det ut? Varför? Vad gör vi?

 

Onsdagen den 1/7 kl. 11.15-12.45, Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

 

Hur stor andel av medarbetarna på Sveriges olika kulturinstitutioner har utländsk bakgrund, och hur har utvecklingen sett ut de senaste åren? Speglar kultursektorn samhället i stort? Vilka jämförelser kan göras med resten av arbetsmarknaden? Rapporten Kultur av vem? från Kulturanalys om dessa frågor kommer att presenteras vid seminariet, följt av ett samtal om varför det ser ut som det gör och vad som ska till för att en förändring ska nås.

Medverkande: Astrid Assefa, skådespelare, regissör, grundare till i kulturföreningen Tryck och tidigare konstnärlig ledare för Dalateatern, Seher Yilmaz, styrelseordförande för Rättviseförmedlingen, Hjalmar Palmgren, filmstödschef på Svenska Filminstitutet, Jeff Werner, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet och författare till boken Blond och blåögd, Sverker Härd, myndighetschef vid Myndigheten för kulturanalys, Erik Peurell, utredare vid Myndigheten för kulturanalys.

Moderator: Jenny Aschenbrenner, kritiker och programledare på Sveriges Radios kulturredaktion, med ett förflutet på Dagens Nyheter och Aftonbladet kultur.

Arrangör: Myndigheten för kulturanalys