Nästan alla tar del av kultur, men vilken sorts kultur och hur ofta varierar, och en faktor med mycket stor påverkan är utbildningsnivå. Det slås fast i vår nya rapport Kulturvanor som baseras på material från SOM-undersökningen 2014 och täcker in personer 16-85 år. Den omfattar både att ta del av kultur (läsa, gå på teater etc.) och att själv utöva (t. ex. måla, dansa och skriva).

Undersökningen visar bland annat att:

  • De tre vanligaste kulturvanorna är att lyssna på musik, se på film och läsa en bok. De allra flesta gör detta någon gång under ett år, och ofta betydligt mer frekvent än så.
  • Personer med eftergymnasial utbildning tar oftare del av så gott som alla typer av kultur. Utbildning påverkar kulturvanorna mer än social klassbakgrund och hushållets inkomster.
  • Att ta del av kultur som opera, teater och konstutställning kräver ofta pengar, planering och resor. Sådan ”traditionell” kultur påverkas mer av faktorer som boendeort, utbildning och inkomst än vad eget utövande och lättåtkomlig kultur/populärkultur som t.ex. musiklyssning gör.
  • Kvinnor är mer aktiva inom nästan alla kulturformer. När det gäller ålder är de yngre mest kulturaktiva överlag, men i fråga om scenkonst är aktiviteten minst lika hög bland de äldre.
  • De kulturvanor som går att studera över tid visar mer på stabilitet än förändring.

Hela rapporten finns att ladda ner här.