I höst kommer en fortsättning på Myndigheten för kulturanalys uppmärksammade rapport om hot och trakasserier mot författare och konstnärer. Ta del av en förhandspresentation på Bokmässan och hör reaktioner från branschen.

Var tredje författare och konstnär i Sverige har utsatts för hot eller trakasserier – det visade rapporten Hotad kultur? i våras. I rapportens kommande andra del undersöks bland annat aktörerna runt författare och konstnärer – förlag, bibliotek, konsthallar m.fl. Vad kan de göra när ”deras” författare och konstnärer drabbas? Utsätts de själva och hur påverkar det deras verksamhet?

Förhandspresentation: Hot och trakasserier – hur påverkas kulturutövare och uppdragsgivare?

Tid: Torsdag 22/9 15.00-15.20 Plats: Seminarielokal F3

Sverker Härd, chef för Myndigheten för kulturanalys, och Moa Almerud, utredare, ger en första presentation av rapporten som släpps senare i höst.

Hot och trakasserier – vad kan förlag och bibliotek göra? 

Tid: Torsdag 22/9 16.30-16.50 Plats: Yttrandefrihetsscenen, C02:08

Var tredje författare utsätts för hot – hur kan förlag och bibliotek stödja dem och stärka deras säkerhet? Vilka strategier kan finnas för att förbättra situationen?

Medverkande: Elnaz Baghlanian, litterär chef på Bokförlaget Atlas; Calle Nathanson, ordförande för Svensk Biblioteksförening och VD för Folkets Hus och Parker samt Anders Rydell, kulturchef på Hallpressen och författare (”Boktjuvarna”, ”Plundrarna”), som leder samtalet. Sverker Härd, chef för Myndigheten för kulturanalys inleder.

För det första seminariet krävs seminariekort.

Välkomna!