Promemorian Vem besöker de centrala museerna? Redovisning av ett regeringsuppdrag har utarbetats av Myndigheten för kulturanalys som svar på ett uppdrag i myndighetens regleringsbrev för år 2013. Uppdraget var att följa upp utvecklingen av museibesöken vid de statliga museerna och analysera besöksmönstren för att ställa dessa mot de kulturpolitiska målen.

Promemorian kan laddas ner här.