Kulturanalys har sedan myndigheten bildades haft ett vetenskapligt råd bestående av ett antal nordiska forskare med kunskap och kompetens om kultur, styrning och utvärdering. Rådet har en viktig funktion som kvalitetssäkrare för myndighetens arbete genom att bidra med synpunkter och kommentarer på Kulturanalys studier och rapporter.

Från och med januari har vi tre nya ledamöter i vårt vetenskapliga råd.

Jenny Johannisson

Docent i biblioteks- och informationsvetenskap och vicerektor för forskning vid Högskolan i Borås. Har forskat mycket om kommunal och regional kulturpolitik. Ordförande i den vetenskapliga kommittén för The International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR). Tidigare ordförande i styrelsen för SweCult och biträdande redaktör för Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, båda ägda av Linköpings universitet.

Henrik Nordvall

Docent i pedagogik och föreståndare för Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning vid Linköpings universitet. Bedriver egen forskning om folkbildning och politiska rörelser.

Göran Sundström

Göran Sundström är docent i statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, och forskare vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score). Hans forskning rör frågor om förvaltning, förvaltningspolitik, europeisering av stater, tjänstemannarollen, styrning av offentlig sektor samt ny-institutionell teori.

Vi hälsar våra nya ledamöter varmt välkomna och passar samtidigt på att tacka Bengt Jacobsson, professor vid Södertörns högskola och Emma Stenström, docent vid Handelshögskolan i Stockholm för deras värdefulla insatser under åren 2011-2014.