Den 6-8 oktober äger Sveriges Kommuner och Landstings kulturkonferens rum och denna gång är temat pengar. Konferensen bjuder in en rad kunniga talare som på olika sätt kommer att belysa förändringar, möjligheter och utmaningar för kultursektorns finansiering.

Kulturanalys kommer att hålla i ett av konferensens spännande seminarier den 7 oktober under rubriken Vem betalar för kulturen och vad får vi för pengarna? Kulturanalys presenterar en kartläggning av hur den offentliga finansieringen av kulturen ser ut och hur vi kan fånga kulturens värde. Kulturanalys blickar också framåt; vilka möjligheter finns att öka samverkan mellan kulturlivet, näringslivet och privata aktörer? Och vilka är utmaningarna?

Vi bjuder även in dokumentärfilmaren och fotografen Ida Lindgren till en dialog om konstnärens finansieringsvägar. Ida debuterade 2012 med filmen Clownmedicin som har visats bland annat på Fotografiska i Stockholm och SVT. Ida kommer att berätta om sina erfarenheter från livet som dokumentärfilmare och om vägarna fram till, och hindren för, olika finansieringskällor.