En särskild promemoria som tas fram på uppdrag av regeringen, som samlar besökssiffrorna för de centrala museerna.

  • Erik Vestin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 10