Kulturanalys har i uppdrag av regeringen att utveckla statistik inom bild och form. Den här rapporten sammanställer uppgifter från konsthallar, konstmuseer, gallerier och andra utställningsverksamheter som visar professionell bildkonst, form och konsthantverk. Statistiken visar utställningsverksamheternas besök, utställningar, ekonomi och personal.

  • Moa Olin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 11