Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att utveckla statistik om bild och form. Denna första publikation med statistik om utställningsverksamheter inom bild- och form är en pilotstudie som innehåller uppgifter om verksamheternas besök, personal, ekonomi och utställningar.

Mer om bild och form hos Kulturanalys