Denna kunskapsöversikt från Kulturanalys Norden ger en bild av hur deltagandet i kulturlivet ser ut i Norden och utmaningar och förutsättningar när det gäller arbetet för breddad delaktighet i de nordiska ländernas kulturliv. Ett delsyfte med rapporten är att presentera angelägna och relevanta områden för politikutveckling.

Myndigheten för kulturanalys har Nordiska ministerrådets uppdrag att etablera ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik – Kulturanalys Norden.