Delredovisning av Kulturanalys uppdrag i regleringsbrev att kartlägga och analysera kulturområdets finansiering med särskilt fokus på hur icke-offentliga aktörer bidrar till finansiering av kulturverksamhet, samt vilka effekter olika finansieringskällor kan få i relation till de kulturpolitiska målen.

Uppdraget slutredovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 16 oktober 2024.

  • Martin Rickardsson
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: Telefon: 031-395 20 17