I denna publikation kommer vi att redovisa en samlad uppföljning och analys av utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd från europeiska struktur- och investeringsfonderna 2021-2027 inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen.

s mer om uppdraget i vår instruktion

  • Petter Holmgren
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 08