I denna publikation kommer vi att redovisa en samlad uppföljning och analys av utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd från europeiska struktur- och investeringsfonderna 2021-2027 inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen.

s mer om uppdraget i vår instruktion