Fördjupande rapport om kulturvanor gällande film och biobesök

Kulturanalys undersöker, i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet, invånares kulturvanor i en årligt återkommande enkätundersökning. Denna fördjupande rapport avser att visa kulturvanor inom film och biobesöks utveckling över tid, samt identifiera biografernas potentiella publik.

  • Erik Vestin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 10