Denna rapport är en fördjupad studie om entréavgifter till museer, mer specifikt fri entré-reformen, och hur det påverkar besöksantal och besökarnas sammansättning med avseende på ålder, kön, geografisk hemvist och utbildningsnivå.

Rapporten är också ett delprojekt i Kulturanalys regeringsuppdrag om att kartlägga och analysera hinder för allas lika möjlighet att delta i kulturlivet. Fri entré-reformen är en av de kulturpolitiska reformer som specifikt syftat till att främja invånarnas delaktighet i kulturlivet.