Välkommen till ett halvdagsseminarium den 9 november kl. 13.00 där vi uppmärksammar professor Carl-Johan Klebergs roll och betydelse för såväl den svenska kulturpolitikens utformning som hans arbete med att stärka relationen mellan den kulturpolitiska forskningen och praktiken. Klebergs gärning bildar en utgångspunkt för en vidare diskussion om dagens kulturpolitik, dess relation till forskning och möjligheten för nordiskt samarbete.

Kulturanalys Norden kommer att presentera tre rapporter som på olika sätt relaterar till den offentliga kulturpolitikens tillstånd i de nordiska länderna. De tre rapporterna handlar om offentliga bidragsordningar, konstnärlig frihet respektive coronapandemins effekter på kulturområdet.

Mer information, program och anmälan

Seminariet arrangeras av Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås och Kulturanalys Norden vid Myndigheten för kulturanalys.