Kulturutbyten över gränserna är en viktig förutsättning för en integrerad nordisk kulturregion. Denna förstudie av Kulturanalys Norden är ett första steg i att utröna eventuella försvårande omständigheter för kulturutbytet inom Norden.