Enligt regeringsuppdrag har Myndigheten för kulturanalys fått i uppdrag att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten. I uppdraget från regeringen ingår att analysera den statliga, regionala och lokala kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten. Utredningen ska särskilt belysa principen om armlängds avstånd. Uppdraget slutredovisas den 10 juni 2021 då vi publicerar vår slutrapport här på webbplatsen.

En första delredovisning av uppdraget gjordes den 15 maj 2020 och finns att läsa här.

Vi kommer även att arrangera ett seminarium och samtal kring rapporten i Almedalen den 6 juli 2021 kl. 13.00-13:45. Mer information