Denna rapport beskriver covid-19 pandemins effekter på kulturlivet i de nordiska länderna. Rapporten kartlägger även de åtgärdspaket som de nordiska regeringar utverkat för att mildra den globala pandemin, liksom de nationella restriktionernas verkningar. Rapporten genomförs av forskare från Telemarksforskning i Norge på uppdrag av Kulturanalys Norden. Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik som etablerats på uppdrag av Nordiska ministerrådet.