Statistiken innehåller uppgifter om museers organisation, personal, ekonomi, samlingar och verksamhet. Undersökningen är årligen återkommande.