Rapporten är en pilotstudie i samarbete mellan Myndigheten för kulturanalys och Konstnärsnämnden som syftar till att ta fram metoder att studera inkomstens sammansättning för konstnärer. Utöver detta innehåller rapporten även uppdaterade data för vissa tabeller som presenterats i tidigare rapport.

  • Fredrik Lindström
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 03