Rapporten är ett samarbete mellan Myndigheten för kulturanalys och Konstnärsnämnden som syftar till att göra fördjupade studier av inkomstens sammansättning för konstnärer. Utöver detta innehåller rapporten även uppdaterade data för vissa tabeller som presenterades i föregående års rapport.

  • Fredrik Lindström
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 03