Faktabladet redovisar en uppföljning och analys framför allt av arbetsmarknadsläget och det ekonomiska läget i kultursektorn. Redovisningen ska innehålla analyser baserade på månadsvisa uppgifter från och med 2019 för branschkoderna SNI 90–91.

  • Fredrik Lindström
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 03