I detta faktablad presenterar Myndigheten för kulturanalys en lägesbild av kultursektorns återhämtning i Sverige efter coronapandemin.