I detta faktablad presenterar Myndigheten för kulturanalys en uppdaterad lägesbild av kulturarbetsmarknadens återhämtning i Sverige efter coronapandemin.

  • Fredrik Lindström
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 03