Kulturens roll och nytta i samhällsutvecklingen – en nordisk kunskapsöversikt med utgångspunkt i forskning och de nordiska ländernas kulturpolitik.

  • Pelle Amberntsson
  • Utredare, analytiker 
  • Telefon: 031-395 20 12