Kulturanalys ansvarar för Sveriges officiella statistik om kulturmiljö. Statistiken innehåller uppgifter om bland annat skyddade byggnader och fornlämningar.

Kulturmiljöstatistik