En fördjupande promemoria kring hur pandemin har påverkat befolkningens kulturvanor.

Läs mer om temaområdet kulturvanor